Zgłoszenie do artykułu: Kołysanka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Syneczku mały, już nawet zasnął twój pluszowy miś,

a ty wieczór cały bajek słuchałbyś

syneczku mały, już trzeba bajkom spokój dać,

bajki się zmęczyły, bajki poszły spać.

W lesie ciemno już

Jaś z Małgosię śpią

i Kot w butach zasnął też

buty przed snem zdjął.

Śpi już Głupi Jaś

ze swym bratem złym

Śpi księżniczka i jej paź

w złotym zamku swym.

Śpią już w lesie krasnoludki

las uśpiony ścichł

i kapturek śpi malutki

babcia śpi i wilk.

Zbójców zmorzył sen

i królewna śpi

w szklanej grocie leży, hen,

o łóżeczku śni.

A jutro rano bajeczki zbudzą się ze swoich snów

i z ochotą wstaną dzieciom służyć znów.

I przyjdą nieraz, przyniosą nowych bajek moc

ale już nie teraz, bo już ciemna noc.[1]

Bibliografia

1. 

Janiszewska, Hanna.