Zgłoszenie do artykułu: Konsument

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Konsument mówi, że je aby jeść

konsument pli aby pleść

jego bracia stoją, radia wokół

słuchają politycznego bełkotu

potem wszyscy razem siadają do stołu

piją wódkę, gadają, fioletowe twarze mają

a gdy więcej nie zjedzą i nie wypiją

gromadzą się tłumnie przed telewizją

konsument gdy wie, że to jest w modzie

rozmawia o wojnie na Wschodzie

mówi to co słyszał w radio i z gazety

czy konsument to ty?

Tak im zależy, byś ty był konsument

nie myślał, ale działał jak instrument

bo konsument mówi, że je aby jeść

więc pomyśl – czy jesz aby jeść?

Wszyscy oni bombardowani śmieciami

Wszyscy oni zasypywani informacjami

Wszyscy oni bombardowani śmieciami

Wszyscy oni zasypywani informacjami

Wszyscy oni bombardowani śmieciami

Wszyscy oni zasypywani informacjami

Wszyscy oni bombardowani śmieciami

Wszyscy oni zasypywani informacjami

Wszyscy oni bombardowani śmieciami

Wszyscy oni zasypywani informacjami

Wszyscy oni bombardowani śmieciami

Wszyscy oni zasypywani informacjami

Wszyscy oni bombardowani śmieciami

Wszyscy oni zasypywani informacjami

Wszyscy oni bombardowani śmieciami

Wszyscy oni zasypywani informacjami.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://knz.art.pl/.
Oficjalna strona internetowa Kazika [odczyt: 30.10.2015].