Kto wygra swój los

Zgłoszenie do artykułu: Kto wygra swój los

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wrzawą dudni salon gier,

warczą automaty.

Ktoś obstawia asa kier,

bo chce być bogaty.

Ktoś celuje w tarczy krąg,

pragnie wygrać pieniądz,

lecz wypuszcza szansę z rąk

i już go nie cenią.

 Kto wygra swój los,

 ten będzie szczęśliwy,

 i śmieje się w głos,

 choć ludzi to dziwi.

 Kto wygra swój los,

 nie kusi fortuny

 i nie zna już trosk,

 na szczęście ma grosz,

 więc idzie na wprost;

 gdzie wietrzyk mu szumi!

Liczby ktoś zakreśla wciąż,

bo chce milion wygrać

i tak wierząc w gwiazdę swą

wciąż ze szczęściem igra!

Miłość można przegrać też,

puste kupić losy,

jednak w swoją szansę wierz,

choć masz smutków dosyć!

 Kto wygra swój los...[1]