Zgłoszenie do artykułu: Ktoś

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

W każdym skupisku ludzi

Gdzie wiele pada opinii i słów

Jest ktoś, kto słuchaniem się trudni

Pozornie niemrawy, jak stada krów

Stoi obok. przyjaźnie uśmiecha się

Poda ogień, rozmową zabawi cię

Jesteś, jak małe dziecko

Z obcymi rozmawiasz, co wokół są

Niczyją nie gardzisz ręką

On szybko ci poda prawicę swą

Stoi obok przyjaźnie uśmiecha się

Poda ogień rozmową zabawi cię

Bądź więc czujny, z przyjaźnią nie spiesz się

Ktoś zawsze czeka by zniszczyć plany twe

Jesteś, jak małe dziecko

Z obcymi rozmawiasz, co wokół są

Niczyją nie gardzisz ręką

On szybko ci poda prawicę swą

Stoi obok, przyjaźnie uśmiecha się

Poda ogień, rozmową zabawi cię

Bądź więc czujny, z przyjaźnią nie spiesz się

Ktoś zawsze czeka, by zniszczyć plany twe

Bądź więc czujny z przyjaźnią nie spiesz się

Ktoś zawsze czeka by zniszczyć plany twe[1].

Bibliografia

1. 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”
Płyta: Bielizna, Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja, Mega Czad 2000 (sygn. F335/CD).