Zgłoszenie do artykułu: Łado

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Łado

Informacje

Pieśń oczepinowa z Łubczy (dawne województwo zamojskie). Jest ściśle związana z tym momentem w życiu ludzi, w którym i śmiech, i płacz są równie na miejscu. Moment oczepin, zmiana stanu, odejście córki od rodziców do męża, to jednocześnie radość i żal, koda i introdukcja. W naszym odwracalnym, bezkierunkowym życiu unika się podkreślania takich momentów, a przecież to z nimi związane są pieśni obrzędowe stanowiące sporą część folkloru muzycznego[1].

Bibliografia

1. http://www.mikolaje.lublin.pl/.
Oficjalna strona internetowa Orkiestry św. Mikołaja [odczyt: 14.12.2009].