Liczę na Ciebie Ojcze

Zgłoszenie do artykułu: Liczę na Ciebie Ojcze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Liczę na Ciebie Ojcze,

Liczę na miłość Twą,

Liczę na Ciebie Ojcze,

Na Twą Ojcowską dłoń.

Liczę na Ciebie Ojcze,

Liczę na każdy dzień,

Liczę na Ciebie ufam Tobie,

I nie zawiodę się.

Zbyt dobrze wiem kim jestem,

Pyłkiem i liściem na wietrze,

I wiem, Kim jesteś, Ty wielki Boże,

Więc wołam w dzień i noc.

Liczę na Ciebie Ojcze...

Będziemy zawsze razem,

Będziemy zawsze blisko,

Z Tobą mój Panie, osiągnę wszystko,

Zdobędę cały świat.

Liczę na Ciebie Ojcze...

Chciałabym jak iskierka,

Świat cały sobą podpalić,

Chciałabym sercem dosięgnąć nieba,

Więc wołam w dzień i noc.

Liczę na Ciebie Ojcze...[1]