Zgłoszenie do artykułu: Liliowy wrzos

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jeszcze drzewa w zieleni

a już o jesieni przynosi nam wieść zimny wiatr.

Często bywa tak samo w miłości:

przemija gdy jej słońca brak.

Liliowy wrzos

symbol smutnej jesieni

przyniosłeś mi

i oddałeś do rąk,

a ja zrozumiałam

że już nic nie odmieni

tej prawdy że odchodzisz stąd

Liliowy wrzos

zwiastun dni bez słonecznych

powiedział to

o czym wiem nie od dziś

Nic nie trwa wiecznie

po dniu nastąpi znów noc

Miłości zmierzch

dziś mi wywróżył twój wrzos

Nie mów dokąd tak spieszysz

i tak nie uwierzę bo słowa są lżejsze niż wiatr.

Gdybyś pragnął pozostać naprawdę,

darował byś mi inny kwiat.[1]

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.