Ludzie mówią

Zgłoszenie do artykułu: Ludzie mówią

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ludzie mówią – los w rękach trzymasz

Ulep jego sens

Wiele razy można zaczynać

Kiedyś uda się, i 

W któryś dzień nadejdzie chwila

Najlepsza chwila, co się zdarza raz

Zdarza raz

Ludzie mówią, że wszystko mija

Wszystkim rządzi czas

Miłość rodzi, miłość zabija

Takie prawo gwiazd

Czyj ślepy traf, wygrana czyja

Co grozi nam, a co znów sprzyja

Co, niech nam powie świat

Niech cały świat prawdę nam powie

Jak mamy żyć, jak mamy żyć

Niech cały świat prawdę nam powie

Jak mamy żyć, i jaką iść z dróg

Mówmy sobie, co nas dotyczy

Co się rodzi w nas

W każdą radość kroplę goryczy

Wlewa szybki czas

Jest wiele słów, nie trzeba milczeć

Bo nawet cisza umie krzyczeć w nas

Krzyczeć w nas

Mówmy sobie to, co prawdziwe

Jak na niebie świt

Niech po latach dla nas ożywa

O czym nie wie nikt

Kto powie nam, co czas ukrywa

Z tabunów chmur o białych grzywach

Wiatr...

Drogę wróży dziś

Niech cały świat prawdę nam powie

Jak mamy żyć, jak mamy żyć

Niech cały świat prawdę nam powie

Jak mamy żyć, i jaką iść z dróg

Niech cały świat...[1]

Bibliografia

1. 

http://www.sosnicka.com/teksty/ludzie-mowia
Oficjalna strona internetowa Zdzisławy Sośnickiej [odczyt: 27.02.2013].