Magiczna moc ogórka konserwowego

Zgłoszenie do artykułu: Magiczna moc ogórka konserwowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nie bój się nie będziesz sam

Nadchodzi nowa wiara

Ogórków konserwowych moc zwycięży

W czasie gdy dostają w twarz młodzieńcze ideały

Zalewy z octu duży łyk nie skłamie

Uwierz dziś, a pewne jest że czeka cię nagroda

Zielony bóg nikogo nie oszukał

Cierpki smak i smukły kształt oznaką są potęgi

Spróbuj poznać jej tajemną siłę

Porzuć wściekły świat, zanurz w słoju twarz

Bliski kontakt z nim da wytchnienie

Porzuć wściekły świat, póki jeszcze czas

Konserwowy bóg czeka

Nie bój się, nie będziesz sam

Nadchodzi nowa wiara

Wystarczy byś uwierzył w jej potęgę

Gdy wyznawcą innych wiar strach wykrzywi usta

Ty z uśmiechem będziesz jadł ogórka

Porzuć wściekły świat zanurz w słoju twarz

Bliski kontakt z nim da wytchnienie

Porzuć wściekły świat póki jeszcze czas

Konserwowy bóg czeka[1].

Bibliografia

1. 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”
Płyta: Bielizna, Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja, Mega Czad 2000 (sygn. F335/CD).