Maluśki Zwycięzca

Zgłoszenie do artykułu: Maluśki Zwycięzca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Skrawek sukna, skrawek nieba

w kąciku stajenki.

Śni skulony, śni spłakany

Jezus Malusieńki.

Niech Cię dzisiaj prócz Matuli

świat miłością opatuli.

Niech stanie się Twój czas.

Niech przy świątecznych daniach

pęknie dziś w każdym z nas

ziarno pojednania.

Dosyć już twardych dni,

dosyć złotego cielca,

narodził nam się Bóg

Maluśki Zwycięzca.

Zasyp Jezu między ludźmi

nienawiści fosę.

Byśmy wszyscy znów zaczęli

mówić ludzkim głosem.

Niech Cię dzisiaj prócz Matuli

świat miłością opatuli.

Niech stanie się Twój czas.

Niech przy świątecznych daniach

pęknie dziś w każdym z nas

ziarno pojednania.

Dosyć już twardych dni,

dosyć złotego cielca,

narodził nam się Bóg

Maluśki Zwycięzca[1]

Bibliografia

1. 

http://www.sewerynkrajewskifundacja.pl/.
Strona internetowa Fundacji im. Seweryna Krajewskiego [odczyt: 28.01.2016].