Mamo – ja chcę psa!

Zgłoszenie do artykułu: Mamo – ja chcę psa!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdy wieczorem zamknę oczy,

Zanim przyjdzie do mnie sen,

On przybiega z głębi nocy

I do stóp mych łasi się.

W wyobraźni mojej mieszka,

Przyjacielem moim jest,

Mały, tłusty jak kuleczka

– Odgadliście? Tak, to pies!

– Mamo, kup mi psa!

– Albo pies, albo ja!

– Tato, kup mi psa!

– Albo on, albo ja!

Przyklapnięte jedno uszko,

Drugi strzyże ile sił,

Co noc skacze na me łóżko

I sny piękne ze mną śni.

Ciągle merda swym ogonem,

Łapę umie podać też,

Pewnie wziąłby mnie w obronę,

Gdyby ktoś chciał skrzywdzić, mnie!

Mamo, kup mi psa...

Nieraz jednak wpadam w trwogę,

Co rodzicom powiem, gdy

On podniesie we śnie nogę

I do łóżka zrobi... sik!

Jak ja w oczy spojrzę tacie?

Mama będzie strasznie zła!

Lecz na razie mój przyjaciel

Wciąż maniery dobre ma![1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 09.01.2017].