Zgłoszenie do artykułu: Maria ma syna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Miało się jakoś tak ku wieczorowi

kiedy posłańcy traktem przyjechali

jeszczem nie całą ziemię swą obrobił

ale posłańców oto wysłuchałem

mówili Maria ma syna

Maria ma syna, Maria ma syna

Maria syna, Maria syna

Maria ma syna, Maria ma syna, Maria ma syna

Maria syna, Maria syna

Maria ma syna, Maria ma syna, Maria ma syna

Maria syna, Maria syna

Maria ma syna, Maria ma syna, Maria ma syna

Maria syna, Maria syna

kiedy już zaczem niebo pociemniało

całkiem posłańcy dalej pojechali

raduje moje serce się i dusza

na drogę nową od dzisiaj wyruszam

Mówili Maria ma syna

Maria ma syna, Maria ma syna

Maria syna, Maria syna

Maria ma syna, Maria ma syna, Maria ma syna

Maria syna, Maria syna

kiedy dorośnie będzie tym

który odmieni nasze dni

pomoże nam, pomoże wam

to czego nie możesz dostać sam

kiedy dorośnie będzie miał

u stopy swojej cały świat

który nadzieję ludziom da

panować będzie po wsze czas

kiedy dorośnie wtedy on

przyniesie wojnę pod twój dom

i ojca synów, i bratu brat

stawi na przeciw pana świat

nie ma wiary bez niewoli

nie ma bólu, co nie boli

zostaw, postaw, tak pozostaw

to na pana w niebie rozkaz

Maria ma syna, Maria ma syna, Maria ma syna

Maria syna, Maria syna

Maria ma syna, Maria ma syna, Maria ma syna

Maria syna, Maria syna

Maria ma syna, Maria ma syna, Maria ma syna

Maria syna, Maria syna

Maria ma syna, Maria ma syna, Maria ma syna

Maria syna, Maria syna

jakem posłańców śladem pojechałem

życie się moje odmieniło całkiem

jakem się innym człowiekiem zostałem

mówię każdemu, kto posłuchać pragnie

I mówię: Maria ma syna

Maria ma syna, Maria ma syna

Maria syna, Maria syna

Maria ma syna, Maria ma syna, Maria ma syna

Maria syna, Maria syna

kiedy dorośnie będzie tym

który odmieni nasze dni

położy nam, położy wam

to czego nie możesz dostać sam

kiedy dorośnie będzie miał

u stopy swojej cały świat

który nadzieję ludziom da

panować będzie po wsze czas

kiedy dorośnie wtedy on

przyniesie wojnę pod twój dom

i ojca synów, i bratu brat

stawi na przeciw pana świat

nie ma wiary bez niewoli

nie ma bólu, co nie boli

zostaw, postaw, tak pozostaw

to na pana w niebie rozkaz

Maria ma syna, Maria ma syna, Maria ma syna

Maria syna, Maria syna

Maria ma syna, Maria ma syna, Maria ma syna

Maria syna, Maria syna.[1]

Bibliografia

1. 

http://kult.art.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Kult [odczyt: 02.11.2015].