Marzenia za grosz

Zgłoszenie do artykułu: Marzenia za grosz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Marzenia za grosz,

Wesołe jak my sprzed wielu lat,

Których kiedyś nie szczędził nam beztroski wiatr.

Marzenia za grosz,

Na słotę, na deszcz i nastrój zły,

Przyjaciele z szalonych dni, zielonych dni.

Nie umiemy już cieszyć się tak, jak dzieci,

Wiosną iść na wagary i łgać jak z nut,

Nie umiemy już życiu tak biec na przeciw...

Czegoś nam

Dzisiaj brak,

Gdzieś zgubiliśmy nasze marzenia.

Marzenia za grosz,

Niemądre jak my i wierne nam;

Kto w pamięci zachował je, kto dziś je zna?

Marzenia za grosz,

Nadzieje sprzed lat, młodości sny,

Może warto by dzisiaj znów poszukać ich?

Gdyby tak móc uwierzyć w ten świat na słowo,

Nowych nabrać nadziei i nowych sił,

Gdyby znów w przyszłość biec z podniesioną głową...

Życiu wprost

Śmiać się w nos

I na nowo odkrywać marzenia!

Marzenia za grosz,

Zbyt piękne, by prawdą mogły być,

Jakże trudno nam jednak dziś

Bez marzeń żyć!

Marzenia za grosz,

Wesołe jak my sprzed wielu lat,

Których kiedyś nie szczędził nam beztroski wiatr.

Marzenia za grosz,

Na słotę, na deszcz i nastrój zły,

Przyjaciele z szalonych dni, zielonych dni.

szczędził nam beztroski świat.

Marzenia za grosz.

Na słotę, na deszcz i nastrój zły,

Przyjaciele z szalonych dni, zielonych dni.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.teksty.agencja-as.pl.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 16.01.2017].