Matko Boża z Betlejemu

Zgłoszenie do artykułu: Matko Boża z Betlejemu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Matko Boża z Betlejemu,

Nad Dzieciątkiem pochylona,

Każde Dziecko polskiej ziemi,

W swe matczyne weź ramiona!

Matko Boża z Nazaretu,

Zanurzona w szarym trudzie,

W młodych sercach wiarę wzniecisz,

Ufność, miłość w nich rozbudzisz.

Matko Boża z winnej Kany,

Kochająca zatroskana,

Każdą z rodzin Ci oddanych –

Ubłogosław w łaski Pana!

Matko Boża z Częstochowy,

Z ostrej Bramy i Warszawy,

Uczyń Polskę ludem nowym,

Bożej chwały, Bożej sławy!

Matko Boża spod stóp Krzyża,

Współczująca na Golgocie,

Jak to dobrze, że się zbliżasz,

Do nas w wieczór srebrno-złoty.

Matko Boża z Wieczernika,

W Duchu Świętym rozmodlona,

Spraw, niech w Polsce zło zanika,

I przemiana się dokona.[1]