Zgłoszenie do artykułu: Megalopolis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Metropolis creates mob and mob creates its face

Megalopolis builds barriers, you die under their stress

The mob creates its atmosphere:

Bitches, drugs, guns for sale.

I’m a stranger in the city, in its rotten part

I will destroy the barriers and If I win

I’ll get lucky!

The mob watchfully guards the wall

It’s very hard to get through!

Volunteers in the army’s rows, essence of slums and stench

Dead body of a city – alienation and water, the beginning of a job

Killers from dirty streets, victims of the city’s creation

Fifty bucks for one head, they are not afraid of this task

To approach them is a risk, conscience is taboo

To escape them has no sense, losers in the system abound

Metropolis creates the gang and the gang defines the city

Parasites love this corpse, killers in the army’s rows!

How many people did you kill?

About two hundred and fifty

How many murders did you see?

About two or three thousand

Tell me man, did you use choppers?

Yeah, we used choppers to torment!

And I wait for the darkness to set myself free...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.acid-drinkers.com/
Oficjalna strona internetowa zespołu Acid Drinkers [odczyt: 17.11.2014].