Mężczyzną być

Zgłoszenie do artykułu: Mężczyzną być

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Choć mówią: „Mały jest ten gość, lecz ma w sobie coś,

Na pozór niby sama kość, lecz męskości dość...”

I coś mnie do płci pięknej pcha, jakieś „tralala” –

– Już taki jestem! To cały ja!

Bo lubię, gdy kobieta ma czego nie mam ja

I zaraz coś tam we mnie gra, tralalalala,

I w ogień skoczyłbym jak pchła –

– Już taki jestem! To cały ja!

Mężczyzną być? Niby nic, ale chcieć nie znaczy mieć!

No i co? No i wstyd! Żeby chcieć, trzeba mieć!

A jednak prężę się jak lew, kipi we mnie krew

I zaraz czuję w sobie zew, chciałbym zrobić wbrew,

Lecz nagle zjawia się mój pech, słyszę dziki śmiech

I wstyd mi w piersiach zapiera dech...

Dziewczyny! Kochajcie mnie!

We mnie jest przecież taki wielki duch,

Że...że mógłbym za dwóch,

Mógłbym tam i tu, mógłbym dzień po dniu!

Mógłbym w pociągu, mógłbym na drągu

I na szezlongu!

Mógłbym w świetlicy i mógłbym na mównicy!

Ja mógłbym w berecie i w codziennej gazecie!

I mógłbym w kajaku i na deptaku!

Choć mówią: „Mały jest ten gość, lecz ma w sobie coś,

Na pozór niby sama kość, lecz męskości dość...”

I coś mnie do płci pięknej pcha, jakieś „tralala” –

– Już taki jestem! To cały ja!

Dziewczyny! Kochajcie mnie!

We mnie jest przecież taki wielki duch,

Że mógłbym za dwóch! Mógłbym nawet tam i tu,

Mógłbym dzień po dniu! Mógłbym nawet tak! I tak!

Nawet i wprzód i wspak!

Dziewczyny! Przecież we mnie taki wielki duch,

Że mógłbym za dwóch...

Bo lubię, gdy kobieta ma czego nie mam ja

I zaraz coś tam we mnie gra, tralalalala,

I w ogień skoczyłbym jak pchła –

– Już taki jestem! To cały ja!

...Eh!...[1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 08.02.2017].

2. 

https://online.zaiks.org.pl
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 08.02.2017].