Może nie warto się smucić

Zgłoszenie do artykułu: Może nie warto się smucić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nad głowami szykuje się już

Wielki Wóz do drogi,

Noc podeszła do okien a dzień

Zapadł w sen, ciepły sen.

Zmierz zagląda nam w oczy a wiatr

Rusza w świat szeroki

I powoli wypełnia się czas

Obok nas, obok nas.

Chwile żalu tak trudno zapomnieć,

Chociaż oczy odwykły od łez,

Choć, jak kiedyś, uśmiechasz się do mnie

Bo wiesz, dobrze wiesz,

Że o żalu tak trudno zapomnieć

I uwolnić się znowu od trosk

I uwierzyć w odległy ląd,

Który odkryje nam los.

To dla nas jest ta noc,

Spokojna noc za oknem

I ciszy chłodne szkło

Za morzem czterech ścian.

To dla nas jest ta noc,

Spokojna noc za oknem

I dotyk dwojga rąk,

Przyjaznych rąk.

Czy do świtu wystarczy nam tu

Zamiast słów milczenie,

Czy jak kiedyś znajdziemy znów sens

W biciu serc, czułych serc?

Czy zostało w pamięci, jak ślad

Z dawnych lat, wspomnienie,

Czy samotność zatarła je w nas

Jak zły czas, tamten czas?

Może jednak nie warto się smucić

I nostalgii nie wpuszczać za próg,

Lecz do złudzeń straconych powrócić

I w świt wierzyć znów?

Może jednak nie warto się smucić,

Że to szczęście jest kruche jak mgła,

Lecz w ramionach zatrzymać je

Zanim zamieni się w żal?...

To dla nas jest ta noc...[1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 18.02.2017].

2. 

https://online.zaiks.org.pl.
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 18.02.2017].