Na Krakowskim czy w Nohant

Zgłoszenie do artykułu: Na Krakowskim czy w Nohant

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Na Krakowskim czy w Nohant

Wszędzie błysk nadziei taki sam

Że wzajemna miłość w nas

Przerwie niekochania czas

Na długich listach ślady łez

A pragnienie to tak silne jest

By fatalna prysła nić

Żeby kochanym być

Czy na wierzby witkach mazowiecki wiatr

O świtaniu dnia swą melodię gra

Czy noc nad Majorką wdziewa czarny płaszcz

Smutek jedną ma twarz

Kiedy ci odmawia świat miłości tej

Ty wciąż bardziej chcesz, bardziej pragniesz jej

Oddałbyś winnice najwspanialszych nut

Za czułości choć łut

Na Krakowskim czy w Nohant

Z tym pytaniem zawsze będziesz sam

Kiedy świata pytasz się

Czemu kochasz mnie tak źle

W ust kąciku łza i sól

W sercu ciemny niespełnienia ból

I nie cieszy sławy smak

Czemu tak? Dlaczego tak?

Na Krakowskim czy w Nohant

Wszędzie błysk nadziei taki sam

Że wzajemna miłość w nas

Przerwie niekochania czas

W sercu tłucze się jak ptak

Pragnienie silne tak

I wciąż tej miłości, serca wzajemności

Będzie ci do szczęścia brak

Czemu tak? Dlaczego tak?[1]

Bibliografia

1. 

http://www.egeppert.com/dysko/texty1/102.html
Oficjalna strona internetowa Edyty Geppert [odczyt: 23.10.2013].