Zgłoszenie do artykułu: Na bruku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Kochanie, wczoraj zwolnili mnie z pracy

Wiedz o tym, że nie mamy już kasy

Kazali odejść, wyrzucili za drzwi

Nasze mieszkanie sypie się od spodu

W naszej lodówce nie znajdziesz nawet lodu

Pomyśl kochanie, nie kupię ci już nic

Zostawmy to i chodźmy na spacer

Bo dzisiaj świat wygląda inaczej

Gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas

Kolor i zapach wirują w głowie

Mocno oddychaj, poczuj to w sobie

Szalona wolność, chcesz się udławić nią

Stanę w kolejce po swój zasiłek

Ty zamiast butów przyniesiesz mi miłość

A nasze łóżko zapłonie jeszcze raz

Potem wydamy ostatnie pieniądze

Skąpany w winie popatrzę na słońce

Pomyśl kochanie, nie kupię ci już nic

Zostawmy to i chodźmy na spacer

Bo dzisiaj świat wygląda inaczej

Gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas

Kolor i zapach wirują w głowie

Mocno oddychaj, poczuj to w sobie

Szalona wolność, chcesz się udławić nią.[1]

Bibliografia

1. 

http://t-love.art.pl/
Strona internetowa oficjalnego fanklubu T.Love [odczyt: 23.01.2014].