Zgłoszenie do artykułu: Na majówkę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Już od dawna spać nie mogę,

Chętnie bym wyruszył w drogę,

Ale cóż rodzinka śpi,

Choć od dawna mamy świt!

Wreszcie wstają po kolei,

Więc nie tracę wciąż nadziei,

Że ktoś wreszcie powie tak:

„Może by wyruszyć w świat?”

Na majówkę zapraszamy!

Na majówkę ruszaj z nami!

Na majówkę tata z mamą!

Na majówkę wcześnie rano!

Ojciec bierze chleb z musztardą,

Mama jajek kosz na twardo

A dzieciaki picia dzban

I podmiejskich lasów plan.

Lecz nim w drogę wreszcie ruszą,

Jeszcze się pokłócić muszą:

Czy zanosi się na deszcz?

Czy parasol brać czy nie?

Na majówkę zapraszamy!

Na majówkę ruszaj z nami!

Na majówkę tata z mamą!

Na majówkę wcześnie rano!

tata z mamą!

Chleb z musztardą!

jaja na twardo!

Bierz rodzinę!

Bierz wałówkę!

Ruszaj z nami na majówkę![1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 23.01.2017].

2. 

https://online.zaiks.org.pl.
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 23.01.2017].