Nie mam chęci do roboty

Zgłoszenie do artykułu: Nie mam chęci do roboty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ni mom chęci do roboty

Ani rano ni wieczorem.

Hej! Zapise sie do partii

Bede dyrektorem./bis

Do ministra bede pisał

Bardzo pikne sprawozdania.

Hej! Kupie se rogatywkę

I bede sie kłaniał./bis

Bede chwalił stan wojenny

I bandycką cen podwyżkę.

Hej! Bede jod schabowy

Inni czarną kiszke./bis

Pokumam sie z SB-kami

Bede chwalił WRONie zmiany.

Hej! Lepiej być kapusiem

Niż Internowanym./bis

I doniosę na tatusia

Idąc za ormowców wzorem.

Hej! Zrobią mnie ministrem

Lub ambasadorem. /bis

Bede psioczył na Regana

By dał więcej niż potrzeba.

Hej! Bede go opluwał

W kieszeni mu grzebał./bis

Na komendę generała

Partia doły wyrównała.

Komenda była taka:

Równaj do Siwaka./bis[1]

Bibliografia