Nieś wietrze mnie

Zgłoszenie do artykułu: Nieś wietrze mnie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nieś wietrze mnie

Do znajomych stron,

Gdzie na polach błądzą chłodne mgły,

Gdzie krzykliwe stada wron

O zmierzchu.

Nieś wietrze mnie

Do znajomych stron,

Gdzie znad białych sadów łodzie chmur

Po błękicie mkną.

Jak ptaki, co z najdalszej strony

Powracają do swych gniazd,

By zobaczyć niebo

Kolorowych pełne gwiazd,

Niosąc pod powieką

Zapomniany ślad

I strudzone serca

Przemijaniem lat,

Zagubieni w obcych portach

Chcemy ujrzeć jeszcze raz

Na ojczystym brzegu

Malowany słońcem las.

Przez dalekie morza

I rozstaje dróg

Powracamy tutaj,

Gdzie rodzinny domu próg.

Nieś wietrze mnie,

Do znajomych stron,

Gdzie lipcowym słońcem pachnie miód,

Gdzie akacji białych szron

Nad głową.

Nieś wietrze mnie

Do tych sadów, do tych lasów, do pól złotych,

Do tych znajomych stron,

Gdzie mój dom

Rodzinny...

Zagubieni w obcych portach

Chcemy ujrzeć jeszcze raz

Na ojczystym brzegu

Malowany słońcem las.

Przez dalekie morza

I rozstaje dróg

Powracamy tutaj,

Gdzie rodzinny domu próg.[1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/product_info.php?products_id=189&manufacturers_id=30
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 05.01.2017]. Baza nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/index.php?manufacturers_id=30
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 05.01.2017].

3. 

https://online.zaiks.org.pl/utwory-muzyczne/72470
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 06.01.2017].