Noc nie przyszła pod mój dach

Zgłoszenie do artykułu: Noc nie przyszła pod mój dach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jak za dawnych lat,

O zmierzchu dziś szukam gwiazd,

Na które czeka cały świat,

By kiedy przyjdzie czas,

Razem znów przy stole siąść.

Gdzieś z dalekich stron

Dobiega mnie kolędy śpiew,

Lecz jakże pusty jest mój dom,

Choć dziś tak bardzo chcę,

Żeby tu był bliski ktoś.

Noc, piękna noc,

Nie przyszła po mój dach,

A tam w oknach lśni świateł moc

I śnieżne ptaki sennie płyną

W powietrzu, jak mgła,

Całą noc, świąteczną noc.

Gdy ucichnie gwar,

Nad miastem gdzieś zadźwięczy dzwon

I znowu w oczach błyśnie łza,

Że tam, daleko stąd,

Tak jak ja ktoś został sam...

Noc, piękna noc,

Nie przyszła po mój dach,

A tam w oknach lśni świateł moc

I śnieżne ptaki sennie płyną

W powietrzu, jak mgła,

Całą noc, świąteczną noc.[1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/product_info.php?products_id=279
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 21.01.2017]. Baza nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

https://online.zaiks.org.pl/utwory-muzyczne/87262
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 21.01.2017].