Nocne preludium

Zgłoszenie do artykułu: Nocne preludium

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wie już o nas słońca blask

Tylko noc wciąż nie zna nas

Chociaż znów minął dzień

My mądrzejsi o ten rok

Bliżsi dziś o jeden krok

Resztę niech powie sen

Nasz sen gasi gwiazdy u okien

A czas pali się w ogniu świec

Wejdź w sen, niby w morze głębokie

Jak w kraj nieznany

Tam bądźmy sami

Nim z rzeki dna stanie dzień

Co dzień szczęście zdarza się ludziom

I trwa chwilę, dwie, albo wiek

Trwa noc – nasze własne preludium

Woła do nas

By uwierzyć jej, właśnie jej

Pieśń o nas samych

Czas zatrzymany

Gdy trąca noc dzwonki gwiazd

Gdzieś tam ludzie boją się nocy

Że świt zgasi to, co już trwa

Więc sny, nim preludium się skończy

Bierzmy sobie...

Że to Ty, że to ja – dwoje nas

Właśnie Ty i ja[1]

Bibliografia

1. 

http://www.sosnicka.com/teksty/nocne-preludium
Oficjalna strona internetowa Zdzisławy Sośnickiej [odczyt: 27.02.2013].