Nowy konflikt światowy

Zgłoszenie do artykułu: Nowy konflikt światowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

No, no, no, no, no,

nowy konflikt światowy, co wieczór w telewizji

spiker nakazuje gotowość do inwazji

nasze dzieci są karmione tonami przemocy

nowi bohaterowie – Schwarzenegger i Norris

wszystko więcej kosztuje, ktoś ma takie plany

aby grabić lud, a samemu się bogacić

dzikie tłumy sfrustrowanych, więc i agresywnych

nowy konflikt światowy zbiera swoje żniwo

im więcej widzę, tym wierzę mniej

im więcej widzę, tym mniej mogę zrozumieć

im więcej widzę, tym wierzę mniej

im więcej widzę, tym mniej mogę zrozumieć

nowy konflikt światowy,

nowy konflikt światowy,

nowy konflikt światowy,

nowy konflikt światowy,

no, no, no, no, no,

nowy konflikt światowy, pożoga na wschodzie

nowy konflikt światowy, pożoga na zachodzie

nowy konflikt światowy, wojna w Libanie

nowy konflikt światowy, krew w Afganistanie

nowy konflikt światowy, gazety informują

nowy konflikt światowy, politycy okłamują

nowy konflikt światowy, pożoga we dnie

nowy konflikt światowy, pożoga w nocy

nowy konflikt światowy, życie mało znaczy

nowy konflikt światowy, finansowe żądze

nowy konflikt światowy, chcę, by było inaczej

nowy konflikt światowy, bomby za pieniądze

im więcej widzę, tym wierzę mniej

im więcej widzę, tym mniej mogę zrozumieć

im więcej widzę, tym wierzę mniej

im więcej widzę, tym mniej mogę zrozumieć

im więcej widzę, tym wierzę mniej

im więcej widzę, tym mniej mogę zrozumieć

im więcej widzę, tym wierzę mniej

im więcej widzę, tym mniej mogę zrozumieć

im więcej widzę, tym wierzę, wierzę mniej

im więcej widzę, tym mniej mogę zrozumieć

im więcej widzę, tym wierzę mniej

im więcej widzę, tym mniej mogę zrozumieć

Nowy konflikt światowy!

Nowy konflikt światowy!

Nowy konflikt światowy!

Nowy konflikt światowy!

Nowy konflikt światowy!

Nowy konflikt światowy![1]

Bibliografia

1. 

http://www.staszewski.art.pl/teksty/index.php?id=nowykonf_cd
Oficjalna strona internetowa Kazika Staszewskiego [odczyt: 06.10.2015].