Obóz już śpi, cisza wokoło

Zgłoszenie do artykułu: Obóz już śpi, cisza wokoło

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Obóz już śpi, cisza wokoło

A ciemny las nuci swą pieśń

Jezioro lśni blaskiem księżyca

Gwiazdy mrugają na niebie wciąż

I tylko oni, oni we dwoje

Otoczą się marzeniem swym

Pociągu gwizd odbija echo

Nadejdzie ranek i słońca blask

A gdy raniutko słoneczko wzejdzie

Powita ich uśmiechem swym

I znów się zacznie zwyczajny dzień

Wszystko przeminie tak jakby sen

Nie będzie już blasku księżyca

I srebrnych gwiazd co w górze lśnią

A oni znów rozstaną się

A oni znów rozstaną się[1]

Bibliografia