Oj, świeci miesiąc

Zgłoszenie do artykułu: Oj, świeci miesiąc

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Oj, świeci miesiąc, świeci,

gwiazdy pomagają,

oj, jeszcze moje oczka,

kochania nie znają,

oj, dana, dana, dana,

oj, dana, dana oj,

jeszcze moje oczka,

kochania nie znają,

moje oczka kochania nie znają.

Oj, znają one, znają,

tylko tak udają,

oj, bo same nie wiedzą,

kogo kochać mają,

oj, dana, dana, dana,

oj, dana, dana oj,

bo same nie wiedzą,

kogo kochać mają,

kogo, kogo kochać mają.

Oj, świeci miesiąc, świeci,

trzy gwiazdeczki na krzyż,

oj, czegóż ty dziewczyno,

krzywo na mnie patrzysz?

oj, dana, dana, dana,

oj, dana, dana oj,

czegóż ty dziewczyno

krzywo na mnie patrzysz?

patrzysz? czegoż krzywo na nie patrzysz?

Oj, czy mię chcesz, czy nie chcesz,

to po twojej woli,

oj, krzywo na mnie nie patrz,

bo mię serce boli.

oj, dana, dana, dana,

oj, dana, dana oj,

krzywo na mnie nie patrz,

bo mię serce boli,

boli, bo mnie, bo mnie serce boli.[1], [2], [3]

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.