Ojciec żył tak jak chciał

Zgłoszenie do artykułu: Ojciec żył tak jak chciał

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ojciec żył tak jak chciał

co dzień inne plany miał

jego fotel – ten przy drzwiach – często pusty stał

czasem ktoś wpadał i…

czytał matce krótki list

potem nocą – już przez sen – słyszałem jej płacz

Ojciec żył tak jak chciał

bardzo rzadko w domu spał

lecz gdy wracał, z każdym z nas długo bawił się

czasem też miał ten gest

na zabawę z matka szedł

potem nocą – już przez sen – słyszałem ich śmiech

Ref.:

Co dzień rano przy śniadaniu

kiedy siostra kroi chleb

myślę o nim: co z nim będzie, gdzie jest dziś

a wieczorem po kolacji

gdy zmęczony kładę się

jego zdjęcie pod poduszką ze mną śpi

Ojciec żył tak jak chciał

co dzień inne plany miał

jego fotel – ten przy drzwiach pusty wciąż jest

Ref.:

Co dzień rano przy śniadaniu

kiedy siostra kroi chleb

myślę o nim: co z nim będzie, gdzie jest dziś

a wieczorem po kolacji

gdy zmęczony kładę się

jego zdjęcie pod poduszką ze mną śpi

Ojciec żył tak jak chciał

niepoważnie życie brał

lecz powróci kiedyś tu zobaczyć nas znów

wiem że wróci kiedyś tu…

zobaczyć nas[1]

Bibliografia

1. 

https://www.gangmarcela.pl/teksty-i-muzyka/20-teksty/86-ojciec-zyl-tak-jak-chcial
Oficjalna strona internetowa zespołu Gang Marcela [odczyt: 13.12.2015].