Osobno ja i ty

Zgłoszenie do artykułu: Osobno ja i ty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

A ty? Gdzie teraz jesteś, kto przy tobie śni,

Kto drogi twe prowadzi pośród mgły,

Kto swym imieniem nazwał twoje dziś – powiedz mi?...

A ty? Czy na dnie serca chowasz tamte dni,

Dni już nie warte nawet jednej łzy

I słowa pełne żaru, słowa których nie zastąpi nic?

Za marzenia sprzed lat,

Za wyblakły już świat,

Za uczucia co zgasły bez śladu!

Za te chwile na wiatr,

Za zdarzenia bez dat

Pijmy dziś – osobno ty i ja...

A ja? To wszystko przecież jeszcze we mnie trwa,

Choć czas zasypał dawno każdy ślad,

Choć tamten obraz spłowiał z biegiem lat – lecz to ja!

To ja! Ja wciąż uparcie w myślach cofam czas,

Nadziei głupiej szukam w ogniach gwiazd

I wierzę w miłość, która pewnie zapomniała dawno nas...

Za marzenia sprzed lat,

Za wyblakły już świat,

Za uczucia co zgasły bez śladu!

Za te chwile na wiatr,

Za zdarzenia bez dat

Pijmy dziś – osobno ty i ja...

/A my? Z wyblakłych marzeń życie sobie kpi

I niepamięcią znaczy każdy świt,

Po którym jutro nie zostaje nic – oto my...

A my? Ta głupia miłość, te niemądre łzy?...

Czy ktoś potrafi jeszcze tak jak my?...

Czy ktoś wspomnieniem umie żyć do końca tak, jak ja i ty?/bis[1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 21.01.2017].