Pod osłoną nocy

Zgłoszenie do artykułu: Pod osłoną nocy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Słońce powoli spada głową w dół,

Wieczór na palcach skrada się,

Cisza zamyka usta nam na klucz,

Słowa bez żalu tracą sens.

Miasto zmęczone kładzie się do snu;

Popatrz – na szybach płonie zmierzch...

Zegar wybija godzin długi sznur –

– Zostań i zaśnij obok mnie.

Pod osłoną nocy,

Zapatrzeni w siebie,

Przymykamy oczy – ty i ja – na smutki dnia.

Pod osłoną nocy,

Na spokojnym niebie

Tak się wolno toczy czas.

Nie odnajdzie tutaj nas

Ani smutek, ani żal,

Gdy staniemy, twarzą w twarz,

Noc i księżyc, ty i ja.

Północ zamyka w domach cicho drzwi,

Gaśnie ostatni akord dnia,

Gwiazdy nadzieją nową wróżą z kart,

Może i dla nas starczy jej?...

Pod osłoną nocy,

Zapatrzeni w siebie,

Przymykamy oczy – ty i ja – na smutki dnia.

Pod osłoną nocy,

Na spokojnym niebie

Tak się wolno toczy senny czas, obok nas...[1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 18.02.2017].

2. 

https://online.zaiks.org.pl
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 18.02.2017].