Zgłoszenie do artykułu: Pogrzeb

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Niesom mnie juz niesom – mom strasnego pietra

Jakoz bede się tłumacył u świętego Pietra

Moja rodzinecko coście tu syćka wroz

Podzielcie mój majątecek po równo między wos

A oni płakali, jego nie słyseli

Po marnościach tego świata

Myślami błądzili

Załosne bojcorki pogrzebu ozdobą

Nie płaccie duzo nade mną ba racej nad sobą

Przydem we śnie ku wom wtedy się nie bójcie

Ino pore dularecków za mnie księdzu dejcie

Śporować i zbijać duzo nie myślicie

Kie śmierztecka po wos przydzie syćko ostawicie

Na tym wasym świecie nie leko było zyć

Po śmierzci mnie jesce fcecie marmurem przyłozyć.[1]

Bibliografia

1. 

http://www.trebunie.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Trebunie Tutki [odczyt: 23.03.2014].