Pokój temu domowi

Zgłoszenie do artykułu: Pokój temu domowi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Pokój temu domowi

Spoczynek grzesznikowi

Sługo, sługo pokorny, cichy

Wniosłeś pokój w dom pychy

Pokój temu domowi

Kiedy z gwiazdą nadziei

Leciał świecąc Judei

Hymn Narodzenia śpiewali Anieli:

Mędrcy nas nie widzieli

Królowie nie słyszeli

Pastuszkowie postrzegli

I do Betlejem biegli:

Pierwsi wieczną mądrość witali

Wieczną władzę uznali:

Biedni, prości i mali

Pokój, pokój prostocie

Pokornej, cichej cnocie!

Sługo, sługo pokorny cichy

Wniosłeś pokój w dom pychy

Pokój temu domowi[1]

Bibliografia

1. 

http://www.jerzysatanowski.com/.
Strona internetowa Jerzego Satanowskiego [odczyt: 15.10.2015].