Pokolenie ’80

Zgłoszenie do artykułu: Pokolenie ’80

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nadchodzi nowe pokolenie

w rękach butelki i kamienie

hasła na ustach w sercach chaos

idzie i krzyczy: mało, mało!

mało wolności i brak przyszłości

toniemy w morzu beznadziejności

jak dinozaury wyginiemy

chyba że wszyscy wyjedziemy

gdzie zmierza nowe pokolenie

czy jest nadzieją czy brzemieniem

czy świat odmieni czy rozpieprzy

a może tylko zmieni w lepszy

Czy krwią swe ręce znowu splami

a może skreśli słowo „zabij”

czy wszystkich spisać ich na straty

czy wysłać nagich na armaty

mało wolności i brak przyszłości

toniemy w morzu beznadziejności

jak dinozaury wyginiemy

chyba że wszyscy wyjedziemy

gdzie zmierza nowe pokolenie

czy jest nadzieją czy brzemieniem

czy świat odmieni czy rozpieprzy

a może tylko zmieni w lepszy.[1]

Bibliografia

1. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 17.12.2015].