Polskie życie

Zgłoszenie do artykułu: Polskie życie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zasiądźmy znów za stołem

i jak za dawnych lat

wspomnienia niewesołe

zamieńmy w śmieszny żart.

Kobiety naszych marzeń

niech siądą przy nas tuż,

to nic, że na zegarze

późna godzina już.

Za nasze polskie życie,

za takie, jakie jest,

wypijmy wódki łyczek

z domieszką cichych łez...

Wypijmy wódki łyczek

z domieszką cichych łez...

I niech serdeczne gniewy

na chwilę pójdą w kąt,

bo my jak morskie mewy

w tym domu mamy ląd.

Życie rozdaje role,

a czasem pisze wiersz,

niech o tym naszym stole

kiedyś napisze też.

Niech o tym naszym stole

kiedyś napisze też[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.sewerynkrajewskifundacja.pl/.
Strona internetowa Fundacji im. Seweryna Krajewskiego [odczyt: 26.01.2016].