Zgłoszenie do artykułu: Poplin twist

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Psychodelic band gives them a rythm

Swollen procession in disgusting hops

Look at the blind man following the sound

Exciting cacophony – money play but...

I leave the shadow of my shapely ass

For these sick prophets leave them alone

Let them creep, let them rot in peace

In their poplin, poplin twist

In morbid dance

You stifle

In morbid dance

You stifle

In morbid dance

You stifle

In morbid dance

I am indignant at this dancing

I’m gonna vomit, I’m burning out

And crowd is howling in ecstasy

Bravo for conductor, money play but...

I leave the shadow of my... Close this shed

Sister you became wild

You shake your ass in a bad rhytm

My dear friend you lose your good manners

If you only feel the blues, yeah, yeah, yeah.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.acid-drinkers.com/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Acid Drinkers [odczyt: 07.12.2014].