Popołudnie na osiedlu

Zgłoszenie do artykułu: Popołudnie na osiedlu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Brygada sformowała się pod wieczór

Po drodze wykonali parę win

Z chałupą w sukurs kumplom przyszedł Wiesiu

On zawsze wie co zrobić, jak i z kim

Drzwi otworzyła w papilotach matka

Od razu buchnął z wnętrza kwaśny ciąg

Po lewej było słychać trwała walka

Spalonych placków dolatywał swąd

Na tapczan, gdzie leżały stare kapcie

Opadli ciężko niczym stary chłop

Z wędzoną rybą za jedyne żarcie

Zaczęli dziwnym płynem zmieniać wzrok

Nazajutrz znów sformują się pod wieczór

Po drodze pewnie pęknie parę win

Z chałupą w sukurs kumplom przyjdzie Wiesiu

On zawsze lubi w swoim gronie pić[1].

Bibliografia

1. 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”
Płyta: Bielizna, Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja, Mega Czad 2000 (sygn. F335/CD).