Zgłoszenie do artykułu: Porwij mnie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Patrz! Jedna z gwiazd

Leci jak głaz

W przestwór głeboki i mknie...

Złocisty kwiat

W ciemności spadł

Z mojej otwartej ręki... Pięć

ramion gwiazdy

Zmysłów pięć

I pięć kwiatowych płatków

Miłosny smęt –

I wspólna chęć

Nieskończonego upadku...

Porwij mnie w pół

i lećmy gdzieś w dół

Porwij mnie w pół

i lećmy gdzieś w dół

Złamać się, klęknąć,

To nie dość,

Za wielki sen i żal,

My chcemy paść,

Bezwładnie paść,

Wskrość czarnej –

W dal...

Jak przelot gwiazd,

Co w łukach zgasł

I białe smugi miecie,

Spadnijmy w dół,

Objęci w pół,

Niżej niż wszystko w świecie...

Porwij mnie w pół

i lećmy gdzieś w dół

Porwij mnie w pół

i lećmy gdzieś w dół[1]

Bibliografia

1. 

http://www.jerzysatanowski.com/.
Strona internetowa Jerzego Satanowskiego [odczyt: 15.10.2015].