Przeciwpancerniacy

Zgłoszenie do artykułu: Przeciwpancerniacy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Spośród śmigłych ptaków

konia najśmiglejsza.

Broń przeciwpancerna/ bis

z broni najdzielniejsza.

A jej wierne serce

ze stali kowane,

z przeciwpancerniacką/ bis

wiarą pobratane.

Broni, co swym ogniem

każdy czołg rozwali,

przeciwpancerniacy/ bis

wierność ślubowali.

Nie masz to jak przeciwpancerniacy,

chłopcy – malowanie, serca – stal,

gdy baterie wezmą się do pracy,

żaden czołg nie ujdzie,

oj, nie ujdzie cało,

choćby jak najgrubszy pancerz miał.

Piękne żeś ty, dziewczę,

barwne wstążki twoje,

– daj mi jedną wstążkę/ bis

działo nią przystroję.

Dam ci wstążki barwne

jak pióreczka pawie,

jeśli twoje działo

mym imieniem nazwiesz.

Dam mu twoje imię,

jeśli taka wola,

przecież ono broni/ bis

chaty twej i pola.

Nie masz to jak przeciwpancerniacy...

Dziewczynie mej niosę

i polom ojczystym

najwierniejsze serce/ bis

niezłomne i czyste.

Serce wierne łąkom

sadom i polanom

serce mego działa/ bis

stalą zakowane.

Serce co przebyło

bojowy szlak długi,

wierne serce działa/ bis

i jego obsługi.

Nie masz to jak przeciwpancerniacy...[1]

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.