Zgłoszenie do artykułu: RPA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Kiedy wyjdę na ulicę

Mogę z miejsca dostać w twarz

Od bydlaka, co trzy klasy ma

Mogę zostać naruszony

Tak, że nic nie będzie znać

Witamy w RPA!

Kiedy wyjdę na ulicę

Strach realny wymiar ma

Nie mam przecież prawie żadnych praw

Wokół dźwięczy głos tajniaków

Którzy obcych bronią barw

Witamy w RPA!

Słychać cyniczny śmiech

Myślę, choć nie ma mnie

Czas, którym rządzi strach

Zgotował mi biały cham

Kiedy wyjdę na ulicę

Strach realny wymiar ma

Nie mam przecież prawie żadnych praw

Wokół dźwięczy głos tajniaków

Którzy obcych bronią barw

Witamy w RPA!

Słychać cyniczny śmiech

Myślę choć nie ma mnie

Czas w którym rządzi strach

Zgotował mi biały cham[1].

Bibliografia

1. 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”
Płyta: Bielizna, Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja, Mega Czad 2000 (sygn. F335/CD).