Radość najpiękniejszych lat

Zgłoszenie do artykułu: Radość najpiękniejszych lat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

To już przedmieścia gorzki smak

Autobus rusza w krótki rejs

Zdyszana biegnę z żartu w żart

Z podróży w podróż z wiersza w wiersz

I kocham pragnę tracę tak

Jakby się chwilą stawał rok

Jak gdyby świat

Wymykał mi się z rąk

To co mam

To radość najpiękniejszych lat

To co mam

To serce które jeszcze na wszystko stać

To co mam

To młodość której nie potrafię kryć

To wiara że

Naprawdę umiem żyć

Umiem żyć

Już jesień i latawców klucz

A w kinach tyle pustych miejsc

Z niedawnych zdarzeń ścieram kurz

Babiego lata wątłą sieć

I jestem wiatrem śpiewam wiatr

I jestem łąką trawy źdźbłem

Jak biały jacht

W nieznany płynę dzień

To co mam

To radość najpiękniejszych lat

To co mam

To serce które jeszcze na wszystko stać

To co mam

To młodość której nie potrafię kryć

To wiara że

Naprawdę umiem żyć

Umiem żyć.[1]

Bibliografia

1. 

https://www.nataliakukulska.pl/component/content/article/38-specjalne/sub-specjalne/338-po-tamtej-stronie?Itemid=0
Oficjalna strona internetowa Natalii Kukulskiej [odczyt: 19.03.2015].