Reklamowy trick

Zgłoszenie do artykułu: Reklamowy trick

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Reklamowy trick,

Kolorowy show,

Ekskluzywny chwyt,

Pozłacany złom.

Modna super-star,

Hit ze znakiem „Q”,

Niebotyczny szmal –

– Cała sztuka pełna głównych ról!

Nie ma dobra ani zła,

Wszystko jeden wymiar ma,

Katarynka rocka gra:

Sztuczny miód, ósmy cud, szklana łza!

Komiksowy król,

Teatralny gest,

Deliryczny ból

Nakręcanych serc.

Mechaniczny sen,

Hipnotyczny trans,

Narkotyczny lęk

I lawina w dół pociąga nas.

Nie ma dobra ani zła,

Wszystko jeden wymiar ma,

Katarynka rocka gra:

Sztuczny miód, ósmy cud, szklana łza.[1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 18.01.2017].