Zgłoszenie do artykułu: Rozszczep

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Rozszczepienie dusz

I rozsupłanie dwóch

Krwiobiegów –

splątanych w węzły żył...

Tysiąc drobnych blizn

Po pocałunkach Twych

I jedna rana głęboka, kłuta – tam

Wlewka z gipsu w tors

Niech serce zrasta się

Temblakiem

podparta lewa pierś

Kikut wiary w cud

I fantomowy ból

Tych miejsc gdzie dawniej wrastałeś we mnie Ty...[1]

Bibliografia

1. 

http://nosowska.pl/.
Oficjalna strona internetowa Katarzyny Nosowskiej [odczyt: 15.08.2016].