Skreślam ten dzień

Zgłoszenie do artykułu: Skreślam ten dzień

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zapłakany już od rana,

Cały w kroplach dżdżu,

Czas po świecie ludzi gania

Ile tchu.

Ktoś cyrkowe robi sztuczki,

By nie spóźnić się,

A ja głowę do poduszki,

A ja śpię.

Co tam deszcz – niech pada,

Mocny jest mój sen!

Co tam deszcz, niech pada,

Ja i tak skreślam ten dzień!

Mógłbym dzisiaj zostać królem,

Albo żyć jak pan,

Mógłbym bliźnim zajść za skórę –

– Co mi tam...

Tu mi ciepło, tu mi dobrze,

Tu mi nie jest źle,

Gdy na głowę wciągnę kołdrę,

Kiedy śpię.

Co tam deszcz – niech pada,

Mocny jest mój sen!

Co tam deszcz, niech pada,

Ja i tak skreślam ten dzień!

Kiedy jedni się bogacą,

Walczą o swój czas,

Inni wielką szansę tracą –

– Wolą spać...

Co tam deszcz – niech pada,

Mocny jest mój sen!

Co tam deszcz, niech pada,

Ja i tak skreślam ten dzień![1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 06.01.2017].