Śmiej się błaźnie

Zgłoszenie do artykułu: Śmiej się błaźnie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Błaźnie mój, jakże ciebie znam,

Każde słowo, każdy gest,

Lecz coraz trudniej teraz odróżnić

Twój śmiech od łez...

Błaźnie mój, widzisz sam –

– Cyrkowy strój nie chce śmieszyć.

Błaźnie mój, widzisz sam –

– Nie bawi już twoja gra.

Śmiej się błaźnie mój,

Choć inni przestali się śmiać

Z głupich ról, kiepskich ról.

Błaźnie mój, gorzki jest twój śmiech,

Strasznie gorzki każdy żart,

Bo nikt nie wierzy, że ty potrafisz

Naprawić świat...

Błaźnie mój, każdy z nas

Przez życie biegł, jak po linie.

Błaźnie mój, każdy z nas

Tu klowna grał cały czas.

Śmiej się błaźnie mój,

Choć inni przestali się śmiać

Z głupich ról, kiepskich ról.

Błaźnie mój, czapkę z głowy zrzuć,

Swoje bramy zamknął cyrk

I głupie żarty, małpie figle

Nie śmieszą dziś.

Błaźnie mój, kpin już dość –

– Twój zacny fach nie jest w modzie.

Błaźnie mój, kpin już dość –

– Dziś ludzie żyć serio chcą.

Śmiej się błaźnie mój,

Choć inni przestali się śmiać

Z głupich ról, kiepskich ról.[3]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.archiwumrocka.art.pl/.
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 23.06.2014].

3. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 14.02.2017].

4. 

https://online.zaiks.org.pl.
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 14.02.2017].