Smutna pieśń

Zgłoszenie do artykułu: Smutna pieśń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Miła ma, światłość księżycowa

W sercu twym spoczywa we śnie

Tak bym chciał przed burzą się schować,

Gdzie światła śpią w sercu na dnie.

Znikną tam wszystkie niepokoje;

Przyjmij mnie, znów kołysać chciej

Me smutne serce, myśli moje,

Ciszę twoją daj duszy mej.

Może kiedyś głowę swą złożę,

O miła u stóp twoich znów,

Ty piosenkę mi zanucisz może.

Nasz poznam los z cichych jej słów.

I z oczu twych w te marzeń chwilę,

Z drogich oczu twych pełnych lśnień

Wciąż będę pił twych pieszczot tyle,

Może w sercu mym zniknie cień.[1]

Bibliografia