Stary, dobry rock and roll

Zgłoszenie do artykułu: Stary, dobry rock and roll

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdy dzień się budzi,

Wstaje ze mną ten rytm,

Jak pies się włóczy wszędzie.

I krok za krokiem

Rośnie we mnie jak śpiew –

– Niezastąpiony, dobry druh.

Wśród tłumu ludzi

Błądzi za mną ten rytm –

– On jest i był i będzie.

A gdy do okien

Księżyc zajrzy zza drzew,

On ukołysze lekko mnie do snu.

Rock and roll, rock and roll,

Rock and roll –

– Mój przyjaciel rock and roll!

A kiedy smutek

Stanie u moich drzwi,

Wystarczy w dłonie klasnąć

I w jednej chwili

Zmieni się cały świat –

– Spróbujcie razem ze mną – raz, dwa, trzy!

Dalej wszyscy razem, na co tracić czas,

Póki świat się kręci, póki młodość w nas!

Wyciągnijcie ręce, pół obrotu w bok,

Teraz twarz do twarzy i do tyłu krok!

Znowu krok do przodu, obracamy się,

Dwa klaśnięcia w dłonie - nic, że trochę źle!

Przechyl się do tyłu, teraz w górę - hop!

Jeszcze dwa obroty i za chwilę stop![2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 07.02.2017].