Starzy ludzie powiadają

Zgłoszenie do artykułu: Starzy ludzie powiadają

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Starzy ludzie powiadają,

Starzy ludzie często bają,

Że za piecem żyją sobie małe ludki!

Mówią na tych nieznajomych

Raz koboldy, a raz gnomy,

Raz znów trole lub po prostu krasnoludki!

A ja myślę, myślę sobie

I to wam najszczerzej powiem,

Dobrze wszystkim nam z trolami żyć tak blisko!

Bo tak mówiąc miedzy nami,

Pewnie to przyznacie sami,

Że na trole łatwo można zgonić wszystko!

Z góry na dół dwóje w szkole?

Winne trole, winne trole!

Kółka kreśli ktoś na czole?

Winne trole, winne trole!

W głowie siano a nie olej?

Winne trole, winne trole!

Wczoraj w górze, dziś na dole?

Winne trole, winne trole!

Znów nauka poszła w pole?

Winne trole, winne trole!

Winne trole, no bo kto?

Winne trole! Nie ma co!

Starzy ludzie powiadają,

Starzy ludzie prawdę znają

I ty pewnie powiesz bracie też to zaraz,

Że to sprawa całkiem prosta:

Kiedy burę ty masz dostać,

O winnego raz-dwa umiesz się postarać!

Z góry na dół dwóje w szkole?

Winne trole, winne trole!

Kółka kreśli ktoś na czole?

Winne trole, winne trole!

W głowie siano a nie olej?

Winne trole, winne trole!

Wczoraj w górze, dziś na dole?

Winne trole, winne trole!

Znów nauka poszła w pole?

Winne trole, winne trole!

Winne trole, no bo kto?

Winne trole! Nie ma co![1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/product_info.php?products_id=421
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 13.01.2017]. Baza nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.