Sunrise sunset

Zgłoszenie do artykułu: Sunrise sunset

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Is this the little girl I carried

Is this the little boy at play

I don’t remember growing older

When did they

When did she get to be a beauty

When did he grow to be so tall

Wasn’t it yesterday

When they were small

Sunrise sunset

Sunrise sunset

Swiftly flow the days

Seedlings turn overnight to sunflower.

Blossoming even as we gaze

Sunrise sunset

Sunrise sunset

Swiftly fly the years

One season following another

Laden with happiness and tears

What words of wisdom can I give them

How can I help to ease their way

Now they must learn from one another

Day by day

They look so natural together

just like the newly – weds should be

Is there a canopy in store for me.

Sunrise sunset...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.sosnicka.com.
Oficjalna strona internetowa Zdzisławy Sośnickiej [odczyt: 01.03.2013].