Zgłoszenie do artykułu: Świadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Powiedz co to znaczy, gdy ktoś myśli inaczej

i gdy mówi inaczej. Czy to ci nie przeszkadza?

Świadomość twoja, jaka jest w tobie

silna i pewna, ale nie na przeszkodzie

o tym co tu widzisz możesz myśleć jak chcesz

podoba ci się to, czy ci podoba się? Nie!

Kreujesz rzeczywistość na swoje żądanie

lecz uważaj, niech niewolą innym się nie stanie

a ludzie są wolnymi, to słychać wkoło

co to za hasło? To jest oszustwo!

W imię tej idei co pewien czas ponury

ruszają na podboje armie kute w zbroje

a ludzie są wolnymi, to słychać wkoło

co to za hasło? To jest oszustwo!

Niesione na sztandarach, niesione przez armie

cała Ziemia, ludzie cierpią potwornie!

Miej świadomość!

Możesz robić co chcesz!

Miej świadomość!

Czy dobrze chcesz

Miej świadomość!

Możesz robić co chcesz!

Miej świadomość!

Czy dobrze chcesz

Zobacz co się dzieje bracie tutaj dookoła

nie zakrywaj bracie swoich oczu rękoma

prawda jest taka – tłumy często chcą krwi

w imię miłości, pokoju i wolności

piękne krainy obrócone w ruiny

krew naszych dzieci – to ich są czyny

historia tego świata pełna nienawiści

kreowanych przez zasadę korzyści

a ludzie są wolnymi, to słychać wkoło

co to za hasło? To jest oszustwo!

Politycy, politycy na górach grzechu

podają sobie ręce w fałszywym uśmiechu

rozkaz is rozkaz. W imię wolności

inwazja na uczucia miłości

buty wojskowe depczą kwiaty

po drogach suną czołgi i armaty

jedna rewolucja niszczy drugą rewolucję

zrozum – to tylko walka instytucji

w imię tej walki co pewien czas ponury

ruszają na podboje armie kute w zbroje

a ludzie są wolnymi, to słychać wkoło

co to za hasło? To jest oszustwo!

Niesione na sztandarach, niesione przez armie

cała Ziemia, ludzie cierpią potwornie!

Miej świadomość!

Możesz robić co chcesz!

Miej świadomość!

Czy dobrze chcesz

Miej świadomość!

Możesz robić co chcesz!

Miej świadomość!

Czy dobrze chcesz

Miej świadomość!

Możesz robić co chcesz!

Miej świadomość!

Czy dobrze chcesz

Miej świadomość!

Możesz robić co chcesz!

Miej świadomość!

Czy dobrze chcesz

Miej świadomość, miej świadomość, miej świadomość, miej

Miej świadomość, miej świadomość, miej świadomość, miej

Miej świadomość, miej świadomość, miej świadomość, miej

Miej świadomość, miej…[1]

Bibliografia

1. 

http://www.staszewski.art.pl/teksty/index.php?id=swiadom_nzaws
Oficjalna strona internetowa Kazika Staszewskiego [odczyt: 02.11.2015].