Święta w sercach

Zgłoszenie do artykułu: Święta w sercach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Twarz się rozjaśnia na dzwonków dźwięk

Oczy rozpala, jak to w święta ogień świec

Wszyscy są lepsi

A jeśli tak, może być lepszym już, co dnia

Bo nie świecidełka skarbem są w te święta

Kiedy dobroć kwitnie w naszych sercach

To nie te błyskotki cudem są dla oczu

Gdy na świat ramiona chcesz otworzyć

Twarz się rozjaśnia na dzieci śpiew

Kolęda goi każdy smutek

Tak to jest

Na chwilę zwalnia łaskawy czas

Czasu dla siebie wszystkim da

Bo nie świecidełka skarbem są w te święta

Kiedy dobroć kwitnie w naszych sercach

To nie te błyskotki cudem są dla oczu

Gdy na świat ramiona chcesz otworzyć

Otworzyć się[1]

Bibliografia

1. 

http://andrzejpiaseczny.art.pl/
Oficjalna strona Andrzeja Piasecznego [odczyt: 06.07.2015].